English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov

Poplatky a náhrady


Jednorázový poplatek na 1 rok
Dospělí čtenáři 140 Kč
Děti do 15 let, studenti, důchodci 70 Kč
Nositelé ZTP, důchodci nad 70 let, zaměstnanci knihovny 0
Kolektivní čtenáři (Mateřské školy, školní družiny apod.) 100 Kč
Jednorázová výpůjčka (1 knihovní jednotka) záloha ve výši jako při
ztrátě a registr. popl. 20 Kč


Náhrady
Ztráta čtenářské legitimace (vystavení duplikátu) 20 Kč
Každá další ztráta legitimace 30 Kč
Poškození čárového kódu 20 Kč
Poškození nebo ztráta obalu knihy 10 Kč
Poškození obalu CD nosiče 10 Kč
Poškození knihy - podle rozsahu poškození stanoví knihovnice
Celkové poškození, příp. ztráta knihy cena knihy + 50 Kč (zprac.)
Ztráta knihy vydané do konce roku 1992 5 x cena knihy + 50 Kč (zprac.)
Poškození periodika podle rozsahu - stanoví knihovnice
Ztráta periodika aktuálního roku náhrada stejným titulem a číslem + 10 Kč za zprac.
Ztráta periodika aktuálního roku dvojnásobek ceny + 10 Kč za zprac.
Ztráta staršího čísla periodika cena časopisu + 10 Kč za zprac.
Ztráta nebo poškození CD nosiče náhrada stejným titulem + 50 Kč zprac.
Ztráta nebo poškození CD nosiče pořiz. cena + 50 Kč zprac.


Upomínky - děti
1. upomínka 15 Kč
2. upomínka 30 Kč
3. upomínka 50 Kč
4. upomínka 70 Kč
5. upomínka (ředitelská) 100 Kč


Upomínky - dospělí
1. upomínka 15 Kč
2. upomínka 30 Kč
3. upomínka 50 Kč
4. upomínka 70 Kč
5. upomínka (ředitelská) 100 Kč


Kopírování
1 strana A4 2 Kč
Oboustranná kopie A4 3 Kč
1 strana A3 3 Kč
Oboustranná kopie A3 5 Kč


Internet a použití počítače
Registrovaný uživatel Internetu 0
Neregistrovaný uživatel Internetu 30 min. zdarma, poté 1 Kč/min.


Ostatní poplatky
Tisk z Internetu 1 čb strana 2 Kč
Tisk z Internetu - 1 strana barev. textu 5 Kč
Tisk z Internetu - barev. obr. 10 Kč
Vyřízený požadavek na MVS 50 Kč
Vyřízený požadavek na MMVS viz podmínky Národní knihovny ČR
Rešerše - 1 strana záznamů 2 Kč
rezervace knihy - upozornění poštou ve výši poštovného
rezervace knihy - e-mailem 0

Tento ceník je platný od 1. 7. 2015
knihovna@knih-ck.cz