English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ KNIHOVNOU
V pátečním odpoledni 23. 9. 2016 prošlo naší knihovnou 35 dětí a 15 dospělých po stopách koně svatého Václava. Putování začínalo v oddělení pro děti, kde si účastníci hry vyzvedli soutěžní listy a splnili první úkol – určování stop různých zvířat. Otisk koňské podkovy je pak dovedl do studovny, kde skládali obrázek knížete Václava a luštili doplňovačku, ve které bylo tajenkou jméno Václavovy babičky. Pak vedly stopy na nádvoří knihovny, kde děti i rodiče čekali sportovní disciplíny – jízda na koni (samozřejmě dřevěném), zápasení s meči a štíty, házení míčky a kroužky na cíl. Nebylo to vůbec jednoduché. Pak se soutěžící dostali do oddělení pro dospělé, kde je čekaly testy o znalostech doby svatého Václava – jednodušší obrázkový pro menší děti, složitější s historickými otázkami pro starší děti a dospělé. Celé putování končilo opět v oddělení pro děti, kde soutěžící malovali svou představu koně knížete Václava. Starší děti také poznávaly na obrázcích místa v naší zemi spojená se svatováclavskou tradicí a také místa, kde se v našem městě mohou setkat s postavou svatého Václava. Ten, kdo úspěšně splnil všechny úkoly, získal pamětní list a malou odměnu v podobě perníkového koníka a malého dárečku, který si mohl sám vybrat. Všichni odcházeli jako vítězové a ještě se něco zajímavého dozvěděli.
knihovna@knih-ck.cz