English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
JAK SI PLNIT SEN?, 5. DÍL
Středeční podvečer 5. 10. 2016 patřil setkání s jihočeským novinářem, spisovatelem a cestovatelem Janem Cempírkem. Dětem i dospělým vyprávěl o své práci, o cestování po světě (byl třeba v Kanadě na místech, kde kdysi vypukla „zlatá horečka“) a také o autostopu a o tom, jak lidé v dalekých zemích vzpomínají na svou návštěvu v Čechách. Odpovídal i na četné dotazy posluchačů. Opravdu zaujal všechny posluchače bez rozdílu věku, což je jistě velký dar.
knihovna@knih-ck.cz