English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
CESTA DO KNIHOVNY – 1. ETAPA
V říjnovém Týdnu knihoven (3. – 7. 10. 2016) již po jedenácté začal projekt určený prvňáčkům Cesta do knihovny. V tomto roce se jej účastní 9 tříd českokrumlovských základních škol. Malí žáčci často poprvé v životě vstoupili do naší knihovny, aby se dozvěděli, co se všechno v knihovně dělá a na co se můžou těšit. Přivítal je pan ředitel Mgr. Martin Nechvíle, pak si povídali s paní knihovnicí v oddělení pro děti o správném zacházení s knihami. Následovala procházka po knihovně – děti si prohlédly oddělení pro dospělé, oddělení zpracování fondů a čítárnu se studovnou. Všude se setkaly s knihovnicemi, které jim pověděly mnoho zajímavostí o své práci, malí návštěvníci si mohli vyzkoušet i práci se skenerem a ohmatali si také text psaný písmem pro nevidomé. Na závěr se děti vrátily do oddělení pro děti, kde vyslechly některou napínavou nebo veselou pohádku z knížek Jiřího Žáčka a na památku na svou první návštěvu knihovny dostaly záložku. Už se těšíme, jak nám v březnu předvedou, co už umí přečíst!
knihovna@knih-ck.cz