English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
NEZTRATIT VÍRU V ČLOVĚKA – PROTEKTORÁT OČIMA ŽIDOVSKÝCH DĚTÍ
Zveme vás na putovní panelovou výstavu, která představuje osudy šesti židovských dětí od roku 1938 do roku 1945, respektive do současnosti, v kontextu historických událostí. Osobní příběhy jsou pro návštěvníky výstavy klíčem k historickým událostem předválečného a válečného Československa. Autorem projektu je Židovské muzeum v Praze, akci pořádá Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov. Výstava je přístupná zdarma v Městské galerii od pondělí 10. 11. do pátku 21. 10. 2016 od 14.00 do 17.00 hodin.
knihovna@knih-ck.cz