English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
PORADA KNIHOVNÍKŮ A PREZENTACE SYSTÉMU TRITIUS
V pátek 4. 11. 2016 se konala v Městské knihovně v Českém Krumlově letošní již čtvrtá porada profesionálních knihovníků regionu. Na programu bylo zhodnocení činnosti a akcí pořádaných knihovnami v Týdnu knihoven. Dalším bodem jednání byly informace ze seminářů a školení. Jednalo se především o dvoudenní seminář Knihovnická dílna v Praze a Workshop pro metodiky konaný v Kutné Hoře (seznámení se zajímavými prezentacemi). Na programu jednání bylo také praktické seznámení a představení nového knihovního programu TRITIUS, který nám prezentoval pan Ondřej Široký z firmy LANius s.r.o. Knihovnice tak měly možnost se podrobněji podívat na jednotlivé části tohoto programu, vkládání, výpůjční protokol, webový katalog a mnoho dalšího. Nechyběla ani možnost položit případné praktické dotazy. Školení a porady knihovníků se zúčastnilo celkem 20 knihovnic.
knihovna@knih-ck.cz