English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
JAK VYHLEDÁVAT INFORMACE?
V pátek 25. 11. 2016 se 23 dětí ze ZŠ TGM zúčastnilo lekce ve studovně s názvem Jak vyhledávat informace. V první části se děti seznámily s oddělením studovny a jejím fondem, vyzkoušely si vyhledávání ve slovnících a encyklopediích. Zajímavé pro ně byla i kniha v Braillově písmu. Druhá část byla zaměřená na vyhledávání informací na internetu, především na stránkách naší knihovny a v katalogu Carmen, ale i na našem Facebooku nebo Twitteru. Na závěr si děti vyslechly i několik poučení o bezpečném pohybu v internetovém prostředí, ale hlavně o autorských právech.
knihovna@knih-ck.cz