English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
JAK SI SPLNIT SEN?, 7. DÍL
V pátek 2. 12. 2016 v podvečer jsme v oddělení pro děti uvítali pana Petra Jelínka, sběratele betlémů. Na rozdíl od očekávaného dětského publika přišli samí dospělí, za to lidé s velkým zájmem o téma tohoto večera. Petr Jelínek vyprávěl o historii betlémů a o jejich minulosti i současnosti. Součástí besedy byly ukázky hlavně papírových betlémů z jeho sbírky. Betlémů má více než 300, dále četné pohlednice s betlémskou tématikou. Besedování se protáhlo na dvě hodiny a někteří návštěvníci by klidně poslouchali i déle. Jako odměnu za návštěvu u nás si všichni odnesli malý papírový betlémek na dotvoření a sestavení doma.
knihovna@knih-ck.cz