English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
2. WORKSHOP NA POSÍLENÍ INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI III
Vzhledem k velmi nepříznivému počasí se ve středu 1. 2. 2017 na kurzu sešli pouze tři účastníci. Z tohoto důvodu se lektorky věnovaly opakování a osvěžování znalostí z minulé lekce. Zařadily ukázku stahování fotografií a práce s nimi, přikládání do mailu a odesílání. Byl prostor na konkrétní dotazy a nejasnosti při práci s PC a též výměnu zkušeností jednotlivých účastníků. Děkujeme všem, kteří přišli, a těšíme se na další lekci.
knihovna@knih-ck.cz