English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
4. WORKSHOP NA POSÍLENÍ INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI III
Ve středu 15. 2. 2017 jsme se sešli u čtvrté lekce internetové gramotnosti. Účastníci se seznámili s nebezpečími a úskalími, která jsou přítomna ve virtuálním světě. Cílem lekce bylo upozornit uživatele na bezpečné chování na síti, což bylo předvedeno na příkladu internetového bankovnictví. Další část lekce se věnovala konkrétním webovým stránkám a práci s nimi. Děkujeme účastníkům za pozornost, kterou věnují každé lekci, a těšíme se na příště!
knihovna@knih-ck.cz