English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
ČERNÁ HODINKA 3 - ZMIZELÁ ŠUMAVA
Na poslední Černé hodince letošní zimy se studovna v úterý 14. 2. 2017 v podvečer zcela zaplnila návštěvníky, kteří si rádi poslechnou literární čtení. Program byl tentokrát sestaven z textů Karla Klostermanna věnovaných krásám šumavské přírody a krajiny a hlavně pobytu prvních turistů, kteří přijížděli z měst a většinou nebyli vůbec připraveni na to, co je čeká. Měli špatné boty, které se ve vlhké půdě rozpadaly, nebyli chráněni před rozmary počasí a podobně. Hudební doprovod programu tvořily různé pošumavské písničky. Návštěvníci odcházeli spokojeni a s přáním, abychom v Černých hodinkách pokračovali. V jarní a letní době se nebudou konat, ale v listopadu se tento typ komorního programu zase vrátí!
knihovna@knih-ck.cz