English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
FILMOVÁ HUDBA
Celkem 24 dětí z 9. třídy ZŠ TGM si přišlo v úterý 21. 2. 2017 poslechnout besedu na téma Filmová hudba. Společně jsme prošli stručnou historií němého i zvukového filmu, povídali jsme si o emocích, které hudba filmovým dílům propůjčuje. Za doprovodu ukázek z kultovních snímků i sérií jsme si přiblížili tvorbu nejvýznamnějších skladatelů filmové hudby. V závěru jsme se ještě zastavili u znělek a role hudby v reklamě. Přestože beseda probíhala odpoledne, většině žáků se podařilo udržet pozornost až do konce. Za jejich nadšení děkujeme.
knihovna@knih-ck.cz