English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
NOC LITERATURY PRO DĚTI
Noc literatury je celostátním projektem, u nás v Českém Krumlově se letos bude konat již po třetí. Koná se vždy v květnovém termínu a je určena dospělým. Chtěli jsme se pokusit něco podobného připravit i pro malé návštěvníky a vhodnou příležitostí byl Březen – Měsíc čtenářů. V pátek 17. 3. 2017 se skupina dětí (některé s maminkami a babičkami) sešla v oddělení pro děti, kde si všichni vyposlechli první čtení z knížek pohádek Vladislava Stanovského a Aloise Mikulky – přečetla je paní Věra Pazderková, bývalá ředitelka krumlovské knihovny a dlouholetá knihovnice v oddělení pro děti. Děti si také namalovaly obrázky a vyřešily literární kvíz. Pak jsme odešli na radnici, kde jsme byli velmi mile přivítáni panem starostou Mgr. Daliborem Cardou. Ve své pracovně přečetl za velké pozornosti dětí dvě pohádky z Fimfára Jana Wericha. Poté jsme dostali malé občerstvení – džus a koláčky. Posilněni jsme se vydali na další cestu. Na ní jsme sice zmokli, ale s nadšením jsme došli do herny nově opravených klášterů. Tam na nás čekali manželé Jana Procházková a Jiří Pokorný a náš program vyvrcholil četbou z knížky Tatínek není k zahození od Arnošta Goldflama. Ale nebyla to jen obyčejná četba, děti i my dospělí jsme si pohádku prožili na vlastní kůži, když na nás čekal nebezpečný drak, který chtěl k snídani, obědu i večeři vždy po třech princeznách… Ale stateční princové nás nakonec osvobodili. Ještě jedna hra na poznávání pohádek nás čekala závěrem a po půl osmé se všichni spokojeně vydali do svých domovů.
knihovna@knih-ck.cz