English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
HUSOVY STOPY
V pondělí 20. 3. 2017 jsme se v oddělení pro dospělé vydali po Husových stopách. Mistr Jan Hus po sobě zanechal stopy. Jsou to hodnoty jako pravda, víra, důstojnost, svoboda, odvaha, láska atd. Zajímavé a poutavé povídání o odkazu Mistra Jana Husa pro dnešní dobu přednesl pan David Loula, prezident spolku České studny.
knihovna@knih-ck.cz