English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 2
Ve středu 22. 3. 2017 se ve studovně sešlo osm účastníků tréninku paměti. Zopakovali jsme si dovednosti z minulé lekce a nově se naučili technice kategorizace, technice LOCI, procvičili jsme mozkové závity a došlo i na tělesné cvičení. Zábavným způsobem jsme dále protrénovali slovní zásobu, jemnou motoriku, koncentraci a další kognitivní schopnosti. Děkujeme všem za účast a pozitivní atmosféru. Další lekce proběhne 12. 4. 2017.
knihovna@knih-ck.cz