English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
PORADY DOBROVOLNÝCH KNIHOVNÍKŮ
Na jarních poradách dobrovolných knihovníků Českokrumlovského regionu jsme se sešli ve středu 29. 3. 2017. Na programu jsme měli hodnocení činnosti malých knihoven regionu, jejich statistických výkazů a ukazatelů za rok 2016. Metodička Ivana Troupová je seznámila s plněním knihovních standardů v jednotlivých knihovnách za uplynulý rok. Hovořili jsme o tom, že knihovny v těchto obcích musí být komunitními centy pro občany, kde se mohou setkávat nejen nad knihami, ale i jinými aktivitami pro děti, mládež, dospělé i seniory. Dále bylo zmíněno, že je třeba stále vyhledávat aktivity, které uživatelé zajímají a rádi a aktivně se jich zúčastňují, například besedy nad regionálními tématy, různé výtvarné dílny, besedy nad kronikou, besedy se spisovateli a další. Závěrem jsme připravovali program na vzdělávací zájezd po knihovnách regionu, který se letos uskuteční 9. 6. 2017.
knihovna@knih-ck.cz