English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 3
Poslední lekce Mozkového joggingu proběhla ve středu 12. 4. 2017. Zopakovali jsme paměťové techniky a mnemotechniky z předešlých lekcí a osvojili si nové pojmy jako akrostikum a akronymum. Přesvědčili jsme se, že při zařazení vhodných paměťových technik, tělesného cvičení a optimistického přístupu k životu, může být naše paměť stále bezvadná. Děkujeme všem za vytvoření příjemné atmosféry a těšíme se na další setkání v knihovně.
knihovna@knih-ck.cz