English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
BESEDA LITERÁRNÍ VS. FILMOVÉ VYPRÁVĚNÍ
Ve středu 12. 4. 2017 zamířilo do oddělení pro dospělé 21 studentů Střední odborné školy zdravotní. Cílem jejich návštěvy byla beseda na téma Literární versus filmové postupy vyprávění. Dvouhodinový program jsme zahájili ukázkami z prvních filmových adaptací literárních hororů a především malým nahlédnutím do literární teorie. Zaměřili jsme se na rozdíl mezi popisováním a zobrazováním postav a prostoru v literárních a filmových příbězích. Pozornost jsme věnovali také multimediálním možnostem filmových děl, hlavně z hlediska hudby coby hlavního nositele emocí. Na závěr jsme se pozastavili nad rozdíly v zobrazení plynutí času v knižním a filmovém vyprávění. Věříme, že studenti strávili v knihovně příjemné chvíle, a že se s nimi setkáme na některé z dalších akcí.
knihovna@knih-ck.cz