English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ 4
Ve středu 19. 4. 2017 zamířili již počtvrté do studovny mladí spisovatelé. Jako vždy jsme si nejprve přečetli poslední tvorbu, poté už přišel na řadu doslova poetický program. Všichni měli za úkol vybrat si sloupeček čtyř slov, která museli použít ve své básni. Přestože pro většinu účastníků byla role básníka nová, všichni se ochotně pustili do práce a někteří nadšeně pokračovali v básnění i po skončení lekce. I když mělo být toto setkání poslední, nakonec jsme se shodli, že nás psaní baví a je nám spolu dobře, proto budou naše středeční lekce pokračovat až do prázdnin.
knihovna@knih-ck.cz