English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
VELIKONOCE V ODDĚLENÍ PRO DĚTI
V období na přelomu března a dubna se v oddělení pro děti uskutečnilo celkem 9 programů věnovaných Velikonocům a dalším jarním svátkům. Na besedách byly děti od mateřské školy až po 8. třídu ZŠ. Vyprávěli jsme si o tradici slavení Velikonoc, o různých zvycích v časech našich předků, ale i o jejich obnově v současnosti. Ukázali jsme si různé techniky zdobení kraslic a v praxi si vyzkoušeli řehtačky a klapačku. Dotkli jsme se také jiných zvyků spojených s obdobím jara a začátku léta (stavění májů, jízda králů na Moravě apod.). Všechny besedy se setkaly s opravdovým zájmem malých i větších posluchačů.
knihovna@knih-ck.cz