English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA S OBČANY ČESKÉHO KRUMLOVA
Ve čtvrtek 11. 5. 2017 proběhlo v naší knihovně setkání vedení města s občany Českého Krumlova. Necelé tři desítky občanů živě diskutovali se starostou Mgr. Daliborem Cardou, místostarostou Ing. Josefem Hermannem a radním Bc. Martinem Lobíkem o řadě palčivých témat, jako například dopravě v centru města, parkování na sídlišti Plešivec, revitalizaci Křížové hory a dalších. Věříme, že setkání přispělo k lepší informovanosti občanů o dění a plánech v našem městě.
knihovna@knih-ck.cz