English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
PO STOPÁCH VYMÍRAJÍCÍHO JAZYKA
V pondělí 15. 5. 2017 se konala v oddělení pro dospělé opravdu unikátní přednáška. O vymírajícím jazyku, kterým na ostrově Sark mluví méně než 10 lidí na světě, nám přišel vyprávět Bc. Martin Neudörfl, který se věnuje v rámci svého studia výzkumu a záchraně tohoto jazyka. Ostrov Sark je součástí Normanských ostrovů v Lamanškém průlivu. Žije na něm kolem 400 obyvatel, kteří se věnují rybolovu a turismu. Na ostrově nejsou žádné automobily a místní obyvatelé se všude dopravují převážně na koňských povozech. Ostrovní vězení je zařízeno pouze pro jednoho provinilce. Vyprávění pana Neudörfla bylo velice vydařené a nesmírně zajímavé, o čemž svědčilo mnoho dotazů z řad návštěvníků.
knihovna@knih-ck.cz