English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
TEREZÍNSKÉ GHETTO OČIMA DÍTĚTE
V úterý 23. 5. 2017 jsme se sešli na zajímavé besedě o historii 20. století formou vzpomínek s pamětnicí holocaustu RNDr. Michaelou Vidlákovou členkou předsednictva Terezínské iniciativy. RNDr. Vidláková se narodila roku 1936 v Praze do české židovské rodiny. Byly jí teprve dva roky, když byla naše republika obsazena nacisty a šest let, když byla odvezena spolu se svými rodiči do ghetta v Terezíně. Její životní příběh přilákal do knihovny mnoho zájemců, kteří v závěru popřáli paní RNDr. Vidlákové hodně zdraví a optimismu v dalších letech. Děkujeme všem za návštěvu.
knihovna@knih-ck.cz