English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
PROMÍTÁNÍ FILMŮ A BESEDA SE STANISLAVEM MOTLEM
Ve čtvrtek 25. 5. 2017 navštívil knihovnu spisovatel, reportér a dokumentarista Stanislav Motl. Dvě dopolední přednášky spojené s promítáním autorských dokumentárních filmů byly určeny pro školní a středoškolskou mládež, která s velkým zaujetím shlédla filmy ,,Malí vrazi”, ,,Kalvárie lidických letců”, ,,Moravané mezi Eskymáky” a ,,Děti Antonína Kaliny”. Večerní akce určena pro veřejnost se střetla s obrovským zájmem. Oddělení pro dospělé bylo zaplněno do posledního místa návštěvníky všech věkových kategorií. Na programu bylo promítání filmu ,,Děti Antonína Kaliny aneb zapomenutý zachránce 1200 židovských dětí, vězeň KT Buchenwald Antonín Kalina.” Po skončení filmu doplnil Stanislav Motl hluboký dojem o mnoho zajímavostí, zážitků a vzpomínek, které se do filmu již nevešly. Akci pořádalo ICM – Informační centrum pro mládež Český Krumlov, projektové pracoviště CPDM, o.p.s. ve spolupráci s Městskou knihovnou v Českém Krumlově. Další akci s panem Stanislavem Motlem plánujeme na podzim.
knihovna@knih-ck.cz