English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
PO STOPÁCH KELTŮ
Od pondělí 10. do pátku 14. 7. 2017 probíhal ve zdech knihovny i mimo ně první ročník knihovnického týdne s tématem „Po stopách Keltů“. Devět dětí každý den docházelo do knihovny, aby zjistily, jak se žilo ve starověku keltským kmenům. První den se nesl v duchu seznamování. Děti se rozdělily do dvou kmenů, každý si pocvičil runovou abecedu při vymýšlení vlastní keltské přezdívky, namalovali jsme si šátky a hlavně plán vlastního oppida. Odpoledne jsme vyrazili do parku, kde jsme se rozhýbali při hraní her. Úterní program začal cestou na pobočku na Plešivci, kde si děti vyrobily vlastní amulety, které je měly ochránit při následující lovecké výpravě. Kromě poznávání stop zvířat, nebo úkolu složit oslavnou píseň k povedenému lovu, se všichni snažili vystopovat v lesích kolem zámecké zahrady medvěda. Nakonec byl hon úspěšný a obří pytlík gumových medvídků, schovaný v blízkosti Ptačího hrádku, neunikl svému osudu. Ve středu jsme v akčnějším programu pokračovali na Křížové hoře, kde si každý účastník vyzkoušel střelbu z praku i foukání šipek na terč. Všichni by jistě byli v dobách Keltů postrachem pro své protivníky. Sestřelené plechovky a probodený terč jsme nechali za sebou a vydali jsme se do Přídolí. Cestou měl každý za úkol najít zajímavý přírodní předmět, který by se dal využít jako oběť bohům. Čtvrteční den byl nejnáročnější. Nejprve nás čekal rychlý přesun na vlakové nádraží, odkud jsme se svezli do Plešovic. Posvačili jsme v modelu vesnice, a pak jsme vyrazili prohlédnout si třísovské oppidum, kde jsme si vyprávěli o běžném keltském životě. Děti život tajemných válečníků a šikovných řemeslníků zaujal, hodně se vyptávaly a ještě víc věděly. Abychom chvilku nasáli atmosféru místa, rozdělali jsme oheň a opekli si špekáčky a pšeničné placky. Poté jsme vyrazili podél Křemežského potoka do Holubova, ti odvážnější se dokonce pod Dívčím Kamenem vykoupali, aby se cestou na autobus trochu zchladili. Po týdnu dobrodružných výprav byl čas trochu zvolnit a ověřit nabyté vědomosti, případně i některé nové získat. Páteční ráno jsme začali přednáškou ředitele naší knihovny pana Mgr. Martina Nechvíle nejen o Keltech, ale také o způsobech, jak se archeologové o životě našich předků dozvídají. Děti malá exkurze do tajů archeologie moc zaujala, a proto všichni nadšeně přivítali možnost vyzkoušet si zlomek zajímavé práce v praxi v podobě hledání mincí s detektorem kovů. Na závěr společného týdne nesměla chybět ani hostina na břehu Vltavy a předání listin, které každému účastníkovi propůjčily titul čestného keltského válečníka.
knihovna@knih-ck.cz