English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
ČTEME HEZKY ČESKY 3
V úterý 15. 8. 2017 jsme se již potřetí sešli v Soukenické ulici u Krámku Hezky Česky, abychom se potěšili čtením ze vzpomínkové knihy “Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí”. Pan Josef Jakeš v ní vzpomíná na své dětství a mládí v Českém Krumlově i na místa, která již neexistují. Na historické události, na svého otce mlynáře, který zde působil na radnici a byl zakladatelem nebo členem spousty českých spolků. Čtením v podání pana Rostislava Riška a s hudebním doprovodem na harmoniku s Terezou Dominovou si 24 návštěvníků zpříjemnilo krásný letní podvečer. Čtvrté posezení se uskuteční 12. 9. 2017 v 18.00 hodin tamtéž.
knihovna@knih-ck.cz