English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
ZA HISTORIÍ ČESKÉHO KRUMLOVA
V úterý 5. 9. 2017 jsme se sešli na nádvoří Prelatury ke společné procházce městem s odborným a velmi poutavým výkladem Mgr. Martina Jakaba. Dozvěděli jsme se základní milníky historie města, seznámili se s rody, které se zde za posledních sedm století vystřídaly. Poté jsme se vydali na vyhlídku, pak ke kostelu sv. Víta, na náměstí Svornosti, k bývalé Kájovské bráně a naši procházku jsme zakončili u tzv. Krčínova domu. Dvě hodiny velmi rychle utekly a na řadu zajímavých českokrumlovských historických témat se nedostalo. A tak jsme se domluvili, že na podzim uspořádáme pokračování a podíváme se i do dalších míst našeho města. O termínu vás budeme včas informovat.
knihovna@knih-ck.cz