English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
BESEDA O KARLU KRYLOVI
Ve středu 27. 9. 2017 nás navštívili žáci základní školy Plešivec, aby se dozvěděli více o životě a hudební dráze Karla Kryla. Povídali jsme si o osobnosti, která je spjatá se zlomovými historickými událostmi naší země, rokem 1968 a 1989. O jeho odchodu do emigrace, práci v rozhlase Svobodná Evropa, literární a hudební tvorbě až po návrat do vlasti po dvaceti letech. Doufáme, že jsme někdo z 25 žáků inspirovali a že si písničky Karla Kryla znovu poslechne.
knihovna@knih-ck.cz