English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov

JIHOČESKÝ KRAJ PODPORUJE KNIHOVNY ČESKOKRUMLOVSKA

12.07.2021  

I v letošním roce podpořil ze svého rozpočtu Jihočeský kraj Městskou knihovnu v Českém Krumlově dotací na výkon regionálních funkcí, tentokrát ve výši 1 480 000 Kč. Naše knihovna je pověřena k výkonu regionálních funkcí Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích pro území okresu Český Krumlov, kde distribuuje výměnné soubory knih a CD, metodicky vede a úzce spolupracuje s 10 profesionálními, 30 neprofesionálními knihovnami a 8 pobočkami.

Za první pololetí roku 2021 oddělení regionálních služeb naší knihovny i přes dopady koronavirové epidemie realizovalo 111 metodických návštěv knihoven, provedlo 197 konzultací, 16 revizí knihovních fondů, připravilo 2 společné porady a distribuovalo 81 souborů s celkem 6 303 svazky knih.
Děkujeme Jihočeskému kraji za pravidelnou finanční podporu, bez níž by fungování sítě knihoven na tak vysoké úrovni nebylo možné.
knihovna@knih-ck.cz