English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov

NOVÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE V KNIHOVNĚ

20.08.2018  

Naše knihovna převzala od dubna letošního roku celý areál Prelatury včetně Prokyšova sálu a přilehlých historických prostor. Naší snahou je vedle tradičních kvalitních služeb knihovny být i kulturním centrem města s atraktivní nabídkou pro naše občany. Věříme, že se nám to daří, a tak od dubna do začátku srpna proběhlo v sálech Prelatury již 34 akcí s návštěvou 1500 účastníků.

Vedle sálů Prelatury knihovna nově provozuje i učebnu, kterou jsme vybavili pro naše vzdělávací akce. Zatím se zde konala série 6 kurzů tvůrčího psaní pro mládež, 3 kurzy trénování paměti pro seniory či týdenní příměstský tábor pro děti s názvem „Prázdninová knihovna“. Od 17. září 2018 začíná nová série vzdělávacích kurzů pro maminky vracející se z mateřské dovolené pod názvem „V práci jako doma“ (www.vpracijakodoma.cz). Účastníci se mohou těšit na vytvoření virtuální firmy, kde si vyzkouší práci nanečisto v kancelářských programech, komunikační a prezentační dovednosti, workshopy, spolupráci s psychologem a mnohé další. Tento kurz, na němž bude zajištěno během výuky i hlídání dětí, pořádá českokrumlovská knihovna ve spolupráci s Attavena o.p.s. z Českých Budějovic. Senioři se mohou těšit v říjnu na rozšířený pětidílný kurz trénování paměti a během příštího roku plánujeme zahájit virtuální univerzitu třetího věku. Jsme moc rádi, že nové prostory jsou hojně využity a že se nám podařilo jim vdechnout novou atraktivní náplň.
knihovna@knih-ck.cz