English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov

Novinky z regionu Českokrumlovska

09.01.2018
Celoroční soutěž u nás proběhla již podruhé a trvala od 1. 2. do 18. 12. 2017. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v městské knihovně v pondělí 8. 1. 2018 za účasti 22 lovců. Vedle vlastního vyhlášení výsledků čekal na zúčastněné malý bazar, ve kterém si mohl každý za našetřené moriony nakoupit knihy, časopisy, záložky a jiné drobnosti. Každý účastník si také odnesl své perličky, diplom, magnetickou záložku a sladkost. Celkem 31 lovců ulovilo 332 perliček.
Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě
08.12.2017
Ve dnech 5. – 7. 12. 2017 pořádala Městská knihovna v Českém Krumlově spolu s regionální organizací Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR u příležitosti 25. výročí zapsání Českého Krumlova na seznam UNESCO setkání knihovníků z míst, které jsou zapsány na tomto seznamu. Celkem se zúčastnilo 28 knihovníků z 10 míst, z celkového počtu 12 zapsaných do tohoto seznamu. Byl připraven pestrý program – přednášky, návštěva Barokního divadla, Musea fotoatelier Seidel, českokrumlovských klášterů, knihovny, večerní prohlídka Českého Krumlova a mnoho dalšího. V přátelské a pracovní atmosféře jsme navázali kontakty, vyměnili si své zkušenosti a předběžně plánovali další setkání v jiném z míst ČR v budoucnu, snad v Třebíči.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
08.12.2017
Ve čtvrtek 7. 12. 2017 jsme se sešli při našem prvním Adventním čtení. Letos se sejdeme celkem třikrát, abychom strávili příjemný podvečer. Úvod čtení bude patřit knize Josefa Lady – České vánoce a hlavní čtení budou provázet příběhy z knihy Jarmily Enochové O tom, co se možná stalo. Vlastní čtení nám zpestří občerstvení a malá tvořivá dílna, při které si vyrobíme svícen, vánoční ozdoby a ozdobný květináč třeba pro vánoční hvězdu na štědrovečerní stůl. Sejdeme se ve čtvrtek 14. 12. a poslední čtení proběhne v pátek 22. 12., kdy se sejdeme i s rodiči.
Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě
21.10.2017
I letošní Týden knihoven u nás probíhá celý měsíc a to proto, aby k nám mohli zavítat žáci 1. i 2. stupně. Letos je Týden knihoven tematicky doplněn výstavou spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátora Vojtěcha Šedy nazvanou „Spolkla mě knihovna“, která vznikla na základě stejnojmenné knihy. Žáci pracují s pracovními listy a vyhledávají informace, které se týkají vývoje písma a knihoven. Na závěr vyhledávají na regálech knihy, které bych doporučila k četbě.
Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě
28.06.2017
AUTORSKÉ ČTENÍ S PETREM RAJCHERTEM
V pátek 16. 6. 2017 od 18.00 hodin proběhlo v sále KIC Horní Planá autorské čtení s Petrem Rajchertem. Autor četl ukázky ze své knihy „Ruku na srdce, náhody neexistují“. Po předčítání posluchači s autorem živě diskutovali na různá témata. Akce zaznamenala velký úspěch, zúčastnilo se jí 45 návštěvníků.
Ludmila Homolková, Městská knihovna Horní Planá
21.06.2017
V rámci vzdělávání knihovníků jsme jako již tradičně uskutečnili v pátek 9. 6. 2017 kulturně vzdělávací zájezd. Tentokrát bylo cílem Netolicko. V programu jsme měli navštívení nově vybudované Obecní knihovny v Boršově nad Vltavou, která získala v loňském roce ocenění Jihočeská knihovna roku. Knihovna pořádá řadu aktivit pro všechny věkové skupiny občanů, má hezké vybavení, letní čítárnu a mnoho dalších lákadel pro čtenáře. Další putování nás zavedlo do nově vybudované a přestěhované pobočky Vltava v rámci Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Zde se nám líbilo nové vybavení a ukázali jsme si práci se samoobslužným vracením a půjčováním knih. Dále nás již čekala Městská knihovna Netolice, příjemné přivítání a prohlídka klasické knihovny. Odtud jsme již přejeli na prohlídku zámku Kratochvíle. Poslední zastávkou naší exkurze bylo poutní místo Lomec (Lomeček), kde jsme navštívili barokní kostel Jména Panny Marie. Zde jsme naši exkurzi zakončili a odjeli směrem na Český Krumlov. Studijní cesty se zúčastnilo celkem 27 knihovníků českokrumlovského regionu.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
14.06.2017
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI VE VYŠŠÍM BRODĚ
Městská knihovna ve Vyšším Brodě vyhlašuje zpravidla dvakrát do roka výtvarnou soutěž pro děti. Výtvarných soutěží se mohou zůčastnit děti všeho věku. Dílka se po vyhodnocení vystavují v dětském oddělení naší knihovny. Od roku 2005 se do dnešního dne vyhlásilo 25 výtvarných soutěží. Naši čtenáři tak v minulosti mohli obdivovat například obrázky na téma vodní svět, vesmír, rostliny či hradní strašidla. Poslední soutěž, kterou knihovna vyhlásila v květnu tohoto roku, byla na téma komiksové postavy. Odevzdáno bylo rekordních 88 obrázků a 42 komiksových příběhů. Do soutěže se vedle obou oddělení družin základní školy zapojily i třídy: 2. A, 3. B, 4. A, 5. A a 6. A. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží komiksovou revue Bublifuk a sladkou odměnu.
Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě
06.06.2017
Ve dnech 25. – 27. 5. 2017 se konal již 21. ročník semináře Literární Šumava, který letos pořádala regionální organizace SKIP Plzeňského kraje. Hostiteli byly knihovny v Radnicích a Rokycanech a zúčastnili se více než čtyři desítky knihovníků z jižních a západních Čech. Odborný program byl opět bohatý, během exkurze jsme navštívili zříceninu hradu Krašova, tvrz Svinnou, knihovnu v Stupno – Břasy či rozhlednu Na Vrchách. Přednášky se týkaly seznámení s významnými osobnostmi regionu, historie vzniku nejstarší české čtenářské besedy či geologického fenoménu Rokycanských kuliček. Akce se velmi vydařila a těšíme se zase za rok v jižních Čechách.
Martin Nechvíle, Městská knihovna v Českém Krumlově
28.04.2017
Šesté společné čtení skončilo. I v tomto roce byla čtení velmi pěkná a to nejen výběrem knih, ale i vlastním zpracováním. Zazněly úryvky z knihy Mach a Šebestová, africký příběh Leť, orle leť, úryvek z knihy Děti z Bullerbynu nebo o čarodějce Winnie a jejím trápení s počítačem, příběh Zbyňka Malinského Jak skřivan probudil jaro, příběhy Král a Lupič a O bídě nebo příběhy z knihy Františka Kárnika Tři kohouti. Plnily se úkoly, kvízy nebo křížovky, odpovídalo se na otázky. Mnohé příběhy doprovázely obrázky či hra na hudební nástroje.
Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě
30.03.2017
Na jarních poradách dobrovolných knihovníků Českokrumlovského regionu jsme se sešli ve středu 29. 3. 2017. Na programu jsme měli hodnocení činnosti malých knihoven regionu, jejich statistických výkazů a ukazatelů za rok 2016. Metodička Ivana Troupová je seznámila s plněním knihovních standardů v jednotlivých knihovnách za uplynulý rok.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
27.03.2017
V pátek 24. 3. 2017 proběhl ve studovně českokrumlovské knihovny seminář pro profesionální knihovníky z českokrumlovského regionu zaměřený na tvorbu plakátů. Nejprve jsme věnovali pozornost vyhledávání vhodného materiálu na internetu, a to především z hlediska respektování autorských práv. Poté jsme si vyzkoušeli vyrobit plakát a diplom za využití nabídky nástrojů programu Microsoft Office Word. Věříme, že se knihovnice dozvěděly něco nového a strávily ve studovně příjemné dopoledne.
Pavlína Haršová, Městská knihovna v Českém Krumlově
27.03.2017
Slavnostní chvíle nastala pro Jihočeskou regionální organizaci SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) ve středu 15. 3. 2017. Sešli jsme se v sále Jihočeského muzea na vyhlášení JIHOČESKÉHO KNIHOVNÍKA ROKU 2016. Vyhlášení se zúčastnilo 55 knihovníků z různých koutů Jihočeského kraje. Z nominovaných byly oceněny tyto knihovnice: Ing. Jana Bílková z Městské knihovny Mirovice, Růžena Lepšová z Obecní knihovny Benešov nad Černou, Jitka Pořízková z Městské knihovny v Bavorově, Jana Tůmová z Obecní knihovny v Hrdějovicích, Václava Vyhnalová z Městské knihovny Planá nad Lužnicí.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
27.03.2017
Ve středu 1. 3. 2017 na zahájení celostátní knihovnické akce Březen měsíc čtenářů byla slavnostně přestřižena páska u nově otevírané knihovny v Kaplici. Významní hosté v čele se starostou města Pavlem Talířem, senátorem Tomášem Jirsou, radním pro kulturu Jihočeského kraje Pavlem Hrochem a náměstkyní ředitele Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích Zuzanou Hájkovou slavnostně zahájili provoz městské knihovny v nových prostorách. Při krátkém úvodním slově všichni pozvaní hosté ocenili přestěhování knihovny do větších a modernějších prostor. Celá knihovna byla přestěhována během 14 dní. Byl zpřístupněn celý fond knihovny pro čtenáře. Dosud byla naučná literatura ve skladu, odkud ji přinášely knihovnice. Zároveň musel být i přestavěn celý fond naučné literatury podle mezinárodního desetinného třídění. Na řazení těchto svazků se podílela řada dobrovolníků. Knihovna je vybavena novým nábytkem i moderní technikou pro zaměstnance i uživatele. Celé vybavení stálo 1 125 000 Kč. Na dovybavení knihovny (např. koberce, válecí pytle a další) se podílela i řada sponzorů. Knihovnicím přejeme hezky prožitý čas v nové knihovně a čtenářům příjemné prostředí, které vybízí k odpočinku či návštěvám zajímavých akcí a přednášek.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově


knihovna@knih-ck.cz