English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov

Novinky z regionu Českokrumlovska

20.10.2018
V Městské knihovně Vyšší Brod je možné shlédnout výstavu „Kohoutí kříž: ozvěny Šumavy“, která vychází ze stejnojmenné elektronické knihy. Vernisáž byla zahájena přednáškou, při které nám Kohoutí kříž představil jeden z autorů projektu Mgr. Ivo Kareš. Na výstavních panelech je představeno 16 německy píšících autorů, kteří za svého života měli vztah k Vyššímu Brodu a jeho okolí. Výstava potrvá v knihovně od 3. do 31. 10. 2018. Ke zhlédnutí je i několik historických knih zapůjčených Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích.
Romana Ouředníková, Městská knihovna Vyšší Brod
09.07.2018
Ve dnech 26. – 28. 6. 2018 se v Českém Krumlově konalo setkání knihovnických seniorů z celé naší republiky. Na čtyři desítky účastníků čekal pestrý program – návštěva Musea fotoateliér Seidel, českokrumlovských klášterů, komentovaná prohlídka města Český Krumlov, zajímavá setkání, přednášky, společenský večer a v neposlední řadě i prohlídka knihoven v Českém Krumlově a Kaplici. Doufáme, že si senioři odvezli z jihu Čech pěkné zážitky.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
11.06.2018
Oddělení regionálních služeb Městské knihovny v Českém Krumlově uspořádalo v pátek 8. 6. 2018 kulturně vzdělávací zájezd pro knihovníky českokrumlovského regionu. Naším cílem byla tentokrát návštěva Městské knihovny Třeboň a Jindřichův Hradec. Ráno jsme vyrazili autobusem z nádraží z Českého Krumlova. Po 8. hodině jsme již byli v Třeboni a paní ředitelka Vlasta Petrová nás provedla po knihovně a seznámila nás s její činností. Mimo klasické knihovnické činnosti si zde můžete zakoupit i nové knihy, knihovna supluje i funkci knihkupectví, neboť ve městě žádné není. V současné době se knihovna připravuje na přechod k novému automatizovanému knihovnímu systému a provádí velké vyřazování knih.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
12.06.2018
V pátek 1. 6. 2018 se konala v učebně Městské knihovny v Českém Krumlově porada profesionálních knihovníků českokrumlovského regionu. Na programu byla informace o činnosti a akcích jednotlivých knihoven v regionu, dále novinky na poli ochrany osobních údajů (tzv. GDPR) a v neposlední řadě i příprava kulturně vzdělávacího zájezdu knihovníků do Třeboně a Jindřichova Hradce.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
12.06.2018
Ve čtvrtek 31. 5. 2018 naši knihovnu navštívilo 40 dětí z 1. tříd Základní školy ve Vyšším Brodě a Základní školy Lipno nad Vltavou. V rámci projektu „Knížka pro prvňáčka“, se děti jely podívat do tiskárny v Černé v Pošumaví, aby viděly, jak kniha vzniká. Poté se u nás seznámily s jednotlivými odděleními v knihovně, s tím, jak se kniha půjčuje a jak se v regálech najde. Kde se kniha koupí se děti dozvěděly v Knihkupectví Expedice. Celý projekt je završen tím, že děti prokáží, jak se naučily za jeden rok číst a v Městské knihovně ve Vyšším Brodě jsou pasovány na čtenáře.
Jaroslava Valtrová, Městská knihovna v Českém Krumlově
10.06.2018
Městská knihovna v Českém Krumlově a jihočeská regionální organizace SKIP ČR společně uspořádaly ve dnech 24. – 26. 5. 2018 tradiční knihovnickou akci Literární Šumava, která se konala v rekreačním zařízení Olšina u Horní Plané. Pestrý program setkání knihovníků zahrnoval přednášky, prezentace, návštěvy knihoven, návštěvy památek, muzea, ale i výšlap do okolí Horní Plané. Na závěr jsme se zúčastnili představení Hořických pašijových her na nádvoří prelatury u Městské knihovny v Českém Krumlově.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
26.05.2018
Projekt knihovny ve spolupráci se základní školou letos proběhl již po sedmé. I v letošním roce se nad stránkami knih setkali žáci většiny tříd základní školy a předškoláčci ze školy mateřské. Celkem se nad knihou sešlo 223 dětí! Vše odstartovalo vzájemné čtení žáků 1. tříd a 9. třídy. Následovalo čtení druháčků se šesťáky a naopak. Vzájemně četly 4. A se 3. A. Předškoláčkům z mateřské školy četli páťáci a samotný cyklus čtení uzavřeli žáci 3. B a 4. B. Zazněly úryvky známých i méně známých knih. Poprvé však zazněla poezie, a to Polednice.
Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě
01.05.2018
Ve dnech 23. – 24. 4. 2018 měla Městská knihovna v Českém Krumlově ve spolupráci s Obecní knihovnou Benešov nad Černou tu čest hostit celorepublikový seminář knihovníků trenérů paměti. Do Českého Krumlova se sjelo ze všech koutů naší vlasti na pět desítek trenérů paměti. Nabitý odborný program, který se odehrával v krásných prostorách Prokyšova sálu, byl doplněn i křtem nové knihy „Fitness pro mozek“, jejíž autorkou je dlouholetá trenérka paměti Jana Vejsadová. Věřím, že seminář přinesl všem díky sdílení příkladů dobré praxe řadu nových podnětů do další trenérské práce.
Martin Nechvíle, Městská knihovna v Českém Krumlově
03.05.2018
Studijní cesta jihočeské regionální organizace SKIP letos ve dnech 20. – 22. 4. 2018 zamířila na Olomoucko. V pátek jsme na cestě navštívili Městskou knihovnu Pelhřimov, kde jsme byli velmi srdečně uvítáni a prošli si celou knihovnu. Odpoledne jsme již byli přivítáni RNDr. Lenkou Pruckovou ředitelkou Městské knihovny v Olomouci a její neutuchající energie a informace zaplavily všechny účastníky cesty. Na noc jsme byli ubytováni na koleji Univerzity Palackého. V sobotu jsme navštívili Vědeckou knihovnu v Olomouci, její studovny a depozitáře. Poté jsme navštívili Svatý kopeček u Olomouce, prošli se po ZOO a vrátili se zpět do města, kde v těchto dnech probíhal Olomoucký tvarůžkový festival spojený s ochutnávkou tvarůžkových specialit a regionálních piv. V neděli jsme si prošli hrad Bouzov a na cestě zpět jsme ještě navštívili hrad Pernštejn. Studijní cesty se zúčastnilo 45 účastníků a načerpali jsme nové poznatky o knihovnách a jejich činnostech. Poznali jsme další krásný region včetně přírodních a kulturních krás.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
01.05.2018
LISTOVÁNÍ VE VYŠŠÍM BRODĚ
Lukáš Hejlík a jeho LiStOVáNí ve Vyšším Brodě proběhlo poprvé pro dospělé ve středu 11. 4. 2018. Po úspěšných scénických čtení pro školáky se podařilo domluvit vystoupení i pro dospělé. A nemělo chybu! Vtipné, skvělé, fantastické…., tak ocenili návštěvníci Lukáše Hejlíka a čtení z knihy Fredrika Backmana „Co by můj syn měl vědět o světě.“ Všichni jsme si užili skvělý večer. Doporučujeme všem!
Romana Ouředníková, Městská knihovna Vyšší Brod
16.04.2018
V úterý 10. 4. 2018 se v oddělení pro děti sešly knihovnice z jiných knihoven našeho kraje, které pracují s dětmi a mládeží. Klubko – to je vlastně zkratka klubu dětských knihoven při Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Po informacích o různých akcích, které již proběhly nebo jsou plánovány v nejbližší budoucnosti, přednášela Mgr. Alena Budková z Městské knihovny Sedlčany o informační etice. Týká se to rovného přístupu k informacím, ochrany osobních údajů, různých typů šikany, kyberšikany apod. A. Budková na toto téma pravidelně přednáší středoškolákům. Na závěr setkání následovala prohlídka naší knihovny s výkladem pana ředitele Mgr. M. Nechvíle.
Helena Jelínková, Městská knihovna v Českém Krumlově
17.03.2018
Ve středu 14. 3. 2018 se sešli zástupci knihoven a členové regionální jihočeské organizace SKIP na slavnostním vyhlášení Jihočeského knihovníka roku 2017 spojeném se seminářem Muzejní knihovny a jejich on-line služby. Slavnostní akce se konala ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích s jeho muzejní knihovnou. Slavnostní akci zahájila předsedkyně jihočeské regionální organizace SKIP Ivana Troupová a přivítala přítomné hosty. Účastníky setkání přivítal jako hostitel i ředitel Jihočeského muzea Ing. František Štangl.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
09.01.2018
Celoroční soutěž u nás proběhla již podruhé a trvala od 1. 2. do 18. 12. 2017. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v městské knihovně v pondělí 8. 1. 2018 za účasti 22 lovců. Vedle vlastního vyhlášení výsledků čekal na zúčastněné malý bazar, ve kterém si mohl každý za našetřené moriony nakoupit knihy, časopisy, záložky a jiné drobnosti. Každý účastník si také odnesl své perličky, diplom, magnetickou záložku a sladkost. Celkem 31 lovců ulovilo 332 perliček.
Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě
08.12.2017
Ve dnech 5. – 7. 12. 2017 pořádala Městská knihovna v Českém Krumlově spolu s regionální organizací Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR u příležitosti 25. výročí zapsání Českého Krumlova na seznam UNESCO setkání knihovníků z míst, které jsou zapsány na tomto seznamu. Celkem se zúčastnilo 28 knihovníků z 10 míst, z celkového počtu 12 zapsaných do tohoto seznamu. Byl připraven pestrý program – přednášky, návštěva Barokního divadla, Musea fotoatelier Seidel, českokrumlovských klášterů, knihovny, večerní prohlídka Českého Krumlova a mnoho dalšího. V přátelské a pracovní atmosféře jsme navázali kontakty, vyměnili si své zkušenosti a předběžně plánovali další setkání v jiném z míst ČR v budoucnu, snad v Třebíči.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
08.12.2017
Ve čtvrtek 7. 12. 2017 jsme se sešli při našem prvním Adventním čtení. Letos se sejdeme celkem třikrát, abychom strávili příjemný podvečer. Úvod čtení bude patřit knize Josefa Lady – České vánoce a hlavní čtení budou provázet příběhy z knihy Jarmily Enochové O tom, co se možná stalo. Vlastní čtení nám zpestří občerstvení a malá tvořivá dílna, při které si vyrobíme svícen, vánoční ozdoby a ozdobný květináč třeba pro vánoční hvězdu na štědrovečerní stůl. Sejdeme se ve čtvrtek 14. 12. a poslední čtení proběhne v pátek 22. 12., kdy se sejdeme i s rodiči.
Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě
21.10.2017
I letošní Týden knihoven u nás probíhá celý měsíc a to proto, aby k nám mohli zavítat žáci 1. i 2. stupně. Letos je Týden knihoven tematicky doplněn výstavou spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátora Vojtěcha Šedy nazvanou „Spolkla mě knihovna“, která vznikla na základě stejnojmenné knihy. Žáci pracují s pracovními listy a vyhledávají informace, které se týkají vývoje písma a knihoven. Na závěr vyhledávají na regálech knihy, které bych doporučila k četbě.
Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě


knihovna@knih-ck.cz