English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov

Novinky z regionu Českokrumlovska

28.06.2017
AUTORSKÉ ČTENÍ S PETREM RAJCHERTEM
V pátek 16. 6. 2017 od 18.00 hodin proběhlo v sále KIC Horní Planá autorské čtení s Petrem Rajchertem. Autor četl ukázky ze své knihy „Ruku na srdce, náhody neexistují“. Po předčítání posluchači s autorem živě diskutovali na různá témata. Akce zaznamenala velký úspěch, zúčastnilo se jí 45 návštěvníků.
Ludmila Homolková, Městská knihovna Horní Planá
21.06.2017
V rámci vzdělávání knihovníků jsme jako již tradičně uskutečnili v pátek 9. 6. 2017 kulturně vzdělávací zájezd. Tentokrát bylo cílem Netolicko. V programu jsme měli navštívení nově vybudované Obecní knihovny v Boršově nad Vltavou, která získala v loňském roce ocenění Jihočeská knihovna roku. Knihovna pořádá řadu aktivit pro všechny věkové skupiny občanů, má hezké vybavení, letní čítárnu a mnoho dalších lákadel pro čtenáře. Další putování nás zavedlo do nově vybudované a přestěhované pobočky Vltava v rámci Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Zde se nám líbilo nové vybavení a ukázali jsme si práci se samoobslužným vracením a půjčováním knih. Dále nás již čekala Městská knihovna Netolice, příjemné přivítání a prohlídka klasické knihovny. Odtud jsme již přejeli na prohlídku zámku Kratochvíle. Poslední zastávkou naší exkurze bylo poutní místo Lomec (Lomeček), kde jsme navštívili barokní kostel Jména Panny Marie. Zde jsme naši exkurzi zakončili a odjeli směrem na Český Krumlov. Studijní cesty se zúčastnilo celkem 27 knihovníků českokrumlovského regionu.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
14.06.2017
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI VE VYŠŠÍM BRODĚ
Městská knihovna ve Vyšším Brodě vyhlašuje zpravidla dvakrát do roka výtvarnou soutěž pro děti. Výtvarných soutěží se mohou zůčastnit děti všeho věku. Dílka se po vyhodnocení vystavují v dětském oddělení naší knihovny. Od roku 2005 se do dnešního dne vyhlásilo 25 výtvarných soutěží. Naši čtenáři tak v minulosti mohli obdivovat například obrázky na téma vodní svět, vesmír, rostliny či hradní strašidla. Poslední soutěž, kterou knihovna vyhlásila v květnu tohoto roku, byla na téma komiksové postavy. Odevzdáno bylo rekordních 88 obrázků a 42 komiksových příběhů. Do soutěže se vedle obou oddělení družin základní školy zapojily i třídy: 2. A, 3. B, 4. A, 5. A a 6. A. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží komiksovou revue Bublifuk a sladkou odměnu.
Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě
06.06.2017
Ve dnech 25. – 27. 5. 2017 se konal již 21. ročník semináře Literární Šumava, který letos pořádala regionální organizace SKIP Plzeňského kraje. Hostiteli byly knihovny v Radnicích a Rokycanech a zúčastnili se více než čtyři desítky knihovníků z jižních a západních Čech. Odborný program byl opět bohatý, během exkurze jsme navštívili zříceninu hradu Krašova, tvrz Svinnou, knihovnu v Stupno – Břasy či rozhlednu Na Vrchách. Přednášky se týkaly seznámení s významnými osobnostmi regionu, historie vzniku nejstarší české čtenářské besedy či geologického fenoménu Rokycanských kuliček. Akce se velmi vydařila a těšíme se zase za rok v jižních Čechách.
Martin Nechvíle, Městská knihovna v Českém Krumlově
28.04.2017
Šesté společné čtení skončilo. I v tomto roce byla čtení velmi pěkná a to nejen výběrem knih, ale i vlastním zpracováním. Zazněly úryvky z knihy Mach a Šebestová, africký příběh Leť, orle leť, úryvek z knihy Děti z Bullerbynu nebo o čarodějce Winnie a jejím trápení s počítačem, příběh Zbyňka Malinského Jak skřivan probudil jaro, příběhy Král a Lupič a O bídě nebo příběhy z knihy Františka Kárnika Tři kohouti. Plnily se úkoly, kvízy nebo křížovky, odpovídalo se na otázky. Mnohé příběhy doprovázely obrázky či hra na hudební nástroje.
Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě
30.03.2017
Na jarních poradách dobrovolných knihovníků Českokrumlovského regionu jsme se sešli ve středu 29. 3. 2017. Na programu jsme měli hodnocení činnosti malých knihoven regionu, jejich statistických výkazů a ukazatelů za rok 2016. Metodička Ivana Troupová je seznámila s plněním knihovních standardů v jednotlivých knihovnách za uplynulý rok.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
27.03.2017
V pátek 24. 3. 2017 proběhl ve studovně českokrumlovské knihovny seminář pro profesionální knihovníky z českokrumlovského regionu zaměřený na tvorbu plakátů. Nejprve jsme věnovali pozornost vyhledávání vhodného materiálu na internetu, a to především z hlediska respektování autorských práv. Poté jsme si vyzkoušeli vyrobit plakát a diplom za využití nabídky nástrojů programu Microsoft Office Word. Věříme, že se knihovnice dozvěděly něco nového a strávily ve studovně příjemné dopoledne.
Pavlína Haršová, Městská knihovna v Českém Krumlově
27.03.2017
Slavnostní chvíle nastala pro Jihočeskou regionální organizaci SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) ve středu 15. 3. 2017. Sešli jsme se v sále Jihočeského muzea na vyhlášení JIHOČESKÉHO KNIHOVNÍKA ROKU 2016. Vyhlášení se zúčastnilo 55 knihovníků z různých koutů Jihočeského kraje. Z nominovaných byly oceněny tyto knihovnice: Ing. Jana Bílková z Městské knihovny Mirovice, Růžena Lepšová z Obecní knihovny Benešov nad Černou, Jitka Pořízková z Městské knihovny v Bavorově, Jana Tůmová z Obecní knihovny v Hrdějovicích, Václava Vyhnalová z Městské knihovny Planá nad Lužnicí.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
27.03.2017
Ve středu 1. 3. 2017 na zahájení celostátní knihovnické akce Březen měsíc čtenářů byla slavnostně přestřižena páska u nově otevírané knihovny v Kaplici. Významní hosté v čele se starostou města Pavlem Talířem, senátorem Tomášem Jirsou, radním pro kulturu Jihočeského kraje Pavlem Hrochem a náměstkyní ředitele Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích Zuzanou Hájkovou slavnostně zahájili provoz městské knihovny v nových prostorách. Při krátkém úvodním slově všichni pozvaní hosté ocenili přestěhování knihovny do větších a modernějších prostor. Celá knihovna byla přestěhována během 14 dní. Byl zpřístupněn celý fond knihovny pro čtenáře. Dosud byla naučná literatura ve skladu, odkud ji přinášely knihovnice. Zároveň musel být i přestavěn celý fond naučné literatury podle mezinárodního desetinného třídění. Na řazení těchto svazků se podílela řada dobrovolníků. Knihovna je vybavena novým nábytkem i moderní technikou pro zaměstnance i uživatele. Celé vybavení stálo 1 125 000 Kč. Na dovybavení knihovny (např. koberce, válecí pytle a další) se podílela i řada sponzorů. Knihovnicím přejeme hezky prožitý čas v nové knihovně a čtenářům příjemné prostředí, které vybízí k odpočinku či návštěvám zajímavých akcí a přednášek.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
17.03.2017
CESTUJEME S POHÁDKOU
Pomocí kouzelných cestovních prostředků (drak, klobouk, létající koberec atd.) jsme zavítali na všechny kontinenty naší planety. Naším úkolem bylo pomocí nápovědy zjistit, na jakém kontinentu se nacházíme. Z každého jsme si pak přečetli jednu pohádku, takže zazněla pohádka z Indie, Austrálie, Afriky, Jižní i Severní Ameriky a z Walesu. Všechny pohádky nesly jednu myšlenku, a to, že dobro zvítězí nad zlem. Třeťáci si zkusili nakreslit obrázek podle pohádky Rozmazlená kočka. S pohádkou jsme cestovali s třídami 2. a 3. ročníku.
Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě
17.03.2017
ÚNOROVÉ KLUBÍČKO
Ve středu 15. 2. 2017 jsme se sešli při Klubíčku, které je určeno maminkám s dětmi do 6 let. Dnes jsme vyzkoušeli tzv. obrázkové čtení. Jelikož okna knihovny nemají žádnou zimní výzdobu, zkusili jsme vyrobit papírové sněhuláky a vločky. Právě ty teď zdobí okna knihovny. Poté byl čas na kus řeči, malé občerstvení, prohlížení knih či hraní her.
Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě
17.03.2017
ÚNOROVÉ ČTENÍ
V úterý 21. 2. 2017 jsme se sešli na tradičním podvečerním čtení. Jelikož je únor zimní měsíc, bylo nasnadě, že naše téma byla „zima“. Úvodem zazněly pohádky z knihy Václava Čtvrtka. Následovalo malé „zimní“ tvoření. Dnes jsme potřebovali lepidlo Herkules, bílou barvu, dřevěné porcovací prkénko a ubrousek se zimní tématikou, abychom si vyzkoušeli techniku zvanou decoupage. Hlavní čtení bylo z knihy Zuzany Pospíšilové nazvané Pohádky před spaním. Z ní četli všichni, co chtěli, zimní pohádky.
Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě
17.03.2017
KRÁSY ZIMY – ZIMNÍ RADOVÁNKY
První výtvarná soutěž v tomto roce se nesla v duchu zimy a zimních radovánek. Do této soutěže dodaly své práce třídy 2. A, 3. B, 4. A a družina ZŠ. Celkem jsem obdržela rekordních 107 obrázků.
Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě
17.03.2017
PRVŇÁČKOVÉ V KNIHOVNĚ HORNÍ PLANÁ
V úterý 24. 1. 2017 navštívili knihovnu žáčci z 1. třídy základní školy. Děti si prohlédly knihovnu, povídali jsme si o knížkách a nakonec si zasoutěžily v poznávání knižních hrdinů a v hádání dětských hádanek. Přišlo 25 žáčků a v knihovně se všem líbilo.
Ludmila Homolková, Městská knihovna Horní Planá
08.12.2016
Ve středu 30. 11. 2016 zakončila Městská knihovna ve Vyšším Brodě 90. leté výročí oslav své existence. Ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Kaplici, která letos oslavila své 60. narozeniny, se uskutečnil Adventní koncert, na kterém vystoupili žáci pobočky ve Vyšším Brodě, hosté z Kaplice i někteří z učitelů. Prožili jsme tak příjemný večer plný úžasných hudebních vystoupení.
Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě
08.12.2016
Již čtvrtým rokem se budeme pravidelně scházet o Adventu, a to při pondělních podvečerních čteních. Každý večer je tematicky zaměřen. Ten první byl na téma světlo, které k vánocům patří, proto jsme si vyrobili jednoduché lucerničky. Druhý večer se ponese v duchu zdobení. Třetí adventní čtení bude andělské a plné překvapení. Po všechny večery nás bude provázet příběh Andílka z knihy Zuzany Pospíšilové nazvané Andílkovo vánoční putování.
Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě
09.11.2016
V pátek 4. 11. 2016 se konala v Městské knihovně v Českém Krumlově letošní již čtvrtá porada profesionálních knihovníků regionu. Na programu bylo zhodnocení činnosti a akcí pořádaných knihovnami v Týdnu knihoven. Dalším bodem jednání byly informace ze seminářů a školení. Jednalo se především o dvoudenní seminář Knihovnická dílna v Praze a Workshop pro metodiky konaný v Kutné Hoře (seznámení se zajímavými prezentacemi). Na programu jednání bylo také praktické seznámení a představení nového knihovního programu TRITIUS, který nám prezentoval pan Ondřej Široký z firmy LANius s.r.o. Knihovnice tak měly možnost se podrobněji podívat na jednotlivé části tohoto programu, vkládání, výpůjční protokol, webový katalog a mnoho dalšího. Nechyběla ani možnost položit případné praktické dotazy. Školení a porady knihovníků se zúčastnilo celkem 20 knihovnic.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
19.10.2016
I naše knihovna se zapojila do letošního 20. ročníku Týdne knihoven. Jako již tradičně je umožněna návštěva žákům základní školy po celý říjen. Letošní návštěvy jsou zaměřeny na historii vyšebrodské knihovny a doporučení nových knih. S druháčky budeme vytvářet barevná leporela. S prvňáčky zahájíme projekt Knížka pro prvňáčka.
Romana Ouředníková, Městská knihovna Vyšší Brod
19.10.2016
Výstava byla zahájena vernisáží v pondělí 3. 10. 2016 a je možné si ji prohlédnout v Městské knihovně až do 31. 10. 2016. Na úvod vernisáže vystoupil flétnový soubor ZUŠ ve Vyšším Brodě, poté následovalo přivítání, úvodní slovo a přípitek pana starosty Milana Zálešáka. V návaznosti na tuto vernisáž proběhlo autorské čtení jihočeského spisovatele Jiřího Hájíčka. Jiří Hájíček četl ze své knihy Zloději zelených koní. Čtení bylo doprovázeno promítáním vltavínů i traileru k filmu natočeného podle námětu autorovy knihy.
Romana Ouředníková, Městská knihovna Vyšší Brod
17.10.2016
AUTORSKÉ ČTENÍ IVONY BŘEZINOVÉ V HORNÍ PLANÉ
Ve čtvrtek 6. 10. 2016 dopoledne pořádala Městská knihovna Horní Planá autorské čtení s Ivonou Březinovou. Pro velký počet posluchačů proběhlo čtení v sále KIC. Z nižšího stupně přišlo 60 žáků a z vyššího stupně 51. Povídání o knihách se dětem velmi líbilo, o čemž svědčí i různé dotazy, které spisovatelce pokládaly.
Ludmila Homolková, Městská knihovna Horní Planá


knihovna@knih-ck.cz