English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov

JIHOČESKÝ KNIHOVNÍK ROKU 2016

27.03.2017,  Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově  

Slavnostní chvíle nastala pro Jihočeskou regionální organizaci SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) ve středu 15. 3. 2017. Sešli jsme se v sále Jihočeského muzea na vyhlášení JIHOČESKÉHO KNIHOVNÍKA ROKU 2016. Vyhlášení se zúčastnilo 55 knihovníků z různých koutů Jihočeského kraje. Z nominovaných byly oceněny tyto knihovnice: Ing. Jana Bílková z Městské knihovny Mirovice, Růžena Lepšová z Obecní knihovny Benešov nad Černou, Jitka Pořízková z Městské knihovny v Bavorově, Jana Tůmová z Obecní knihovny v Hrdějovicích, Václava Vyhnalová z Městské knihovny Planá nad Lužnicí.

Všechny oceněné knihovnice kromě běžné knihovnické práce pracují aktivně s dětmi a mládeží, pořádají řadu rozmanitých akcí, patří mezi nejaktivnější knihovníky regionu. Za svou dlouholetou výbornou práci byly nominovány a oceněny.
Paní Růžena Lepšová pracuje v Obecní knihovně v Benešově nad Černou, což je českokrumlovský region. Nastoupila do knihovny v roce 2007 a od té doby se zvýšila a zlepšila činnost knihovny, pořádá řadu akcí pro děti a mládež, pro všechny další věkové skupiny. Kromě knihovnických besed a akcí knihovny, kterých bylo v roce 2016 celkem 49, se podílí na přípravě kulturních akcí pro obec. Pořádá plesy, koncerty, divadelní představení, Den krajanů, adventní akce, šachový turnaj, soutěže, výstavy, tradiční akce jako masopust, Velikonoce, advent, výtvarné dílny a mnoho dalších. Zapojila se aktivně do činnosti Jihočeského klubka dětských knihoven.
Pod vedením paní knihovnice pokračuje Komunitní škola v Benešově nad Černou – probíhá výuka jazyků, a různé kurzy (gulling, enkaustika, kaligrafie, decaupage, nordic walking).
Je úspěšnou trenérkou paměti 2. stupně, a tak pořádá kurzy trénování paměti i pro veřejnost. Kromě základních knihovnických činností, obsluhuje veřejný internet, a informační středisko, které je denně přístupné. K dalším jejím činnostem patří vydávání obecního zpravodaje, který vychází jako měsíčník, je připravován celý k tisku v knihovně. V neposlední řadě píše i obecní kroniku.
Ocenění knihovníkům předala předsedkyně Jihočeské regionální organizace SKIP Ivana Troupová a radní pro kulturu Jihočeského kraje pan Pavel Hroch. Oba knihovnicím za jejich práci poděkovali.
O přestávce v programu při malém pohoštění, které připravily členky regionálního výboru, se diskutovalo o práci knihovnic, vyměňovali se zkušenosti, navazovaly kontakty.
Další součástí programu byl seminář na téma: Regionální literatura v elektronických zdrojích knihoven. Účastníci si vyslechli přednášky: Kohoutí kříž (Mgr. Ivo Kareš, ředitel Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích), Čtení z Písku (Mgr. Věra Matoušová z Prácheňského muzea v Písku), Šumavské pověsti (Ondřej Fibich), Regionální osobnosti zpracovávané v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích (Lidmila Švíková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích).
Seminář byl účastníky kladně hodnocen, a tak v příštím roce uskutečníme pokračování vzdělávání na jiné téma.
knihovna@knih-ck.cz