English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov

PORADY DOBROVOLNÝCH KNIHOVNÍKŮ

30.03.2017,  Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově  

Na jarních poradách dobrovolných knihovníků Českokrumlovského regionu jsme se sešli ve středu 29. 3. 2017. Na programu jsme měli hodnocení činnosti malých knihoven regionu, jejich statistických výkazů a ukazatelů za rok 2016. Metodička Ivana Troupová je seznámila s plněním knihovních standardů v jednotlivých knihovnách za uplynulý rok.

Hovořili jsme o tom, že knihovny v těchto obcích musí být komunitními centy pro občany, kde se mohou setkávat nejen nad knihami, ale i jinými aktivitami pro děti, mládež, dospělé i seniory. Dále bylo zmíněno, že je třeba stále vyhledávat aktivity, které uživatelé zajímají a rádi a aktivně se jich zúčastňují, například besedy nad regionálními tématy, různé výtvarné dílny, besedy nad kronikou, besedy se spisovateli a další. Závěrem jsme připravovali program na vzdělávací zájezd po knihovnách regionu, který se letos uskuteční 9. 6. 2017. Ve středu 5. 4. 2017 proběhne obdobná porada v Městské knihovně Kaplice pro knihovníky z okolních obcí.
knihovna@knih-ck.cz