English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov

Povinné informace


Zřizovací listina.pdf, 454 kB
Základní dokument, který stanovuje poslání, funkci a úkoly Městské knihovny v Českém Krumlově.

Organizační řád.pdf, 560 kB
Nový Organizační řád účinný od 1. 8. 2018

Knihovní řád, 1.7.2020.pdf, 390 kB
Knihovní řád účinný od 1. 7. 2020.

Koncepce rozvoje knihovny 2021-2027.pdf, 1 MB
Základní koncepční a rozvojový dokument Městské knihovny v Českém Krumlově na léta 2021 - 2027.

Poučení o ochraně osobních údajů.pdf, 232 kB

Souhlas se zasíláním informací.pdf, 278 kB

Přihláška uživatele mladšího 15 let.pdf, 147 kB

Přihláška uživatele staršího 15 let.pdf, 142 kB

Povinně poskytované informace.pdf, 408 kB
Povinně poskytované informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Směrnice o svobodném přístupu k informacím.pdf, 264 kB
Vnitřní předpis k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva za rok 2020.pdf, 131 kB
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva za rok 2019.pdf, 132 kB
Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva za rok 2018.pdf, 132 kB
Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva za rok 2017.pdf, 233 kB
Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva za rok 2016.pdf, 233 kB
Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva za rok 2015.pdf, 201 kB
Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

knihovna@knih-ck.cz